czwartek, 8 września 2016

CHINY : CESARSKIE GROBY DYNASTII MING I QUING, UNESCO 2000, 2003, 2004.


1 foto. *Największe i najlepiej zachowane grobowce wśród istniejących grobowców cesarskich w Chinach są wschodnie grobowce z dynastii Qing, które zajmują powierzchnię 78 km2. W grobowcach tych pochowanych jest 5 cesarzy, 14 cesarzowych i ponad sto konkubin. Główne budowle we wschodnich grobowcach dynastii Qing są przepiękne i bardzo zadbane.
2 foto. *Grobowce z dynastii Ming i Qing znajdują się głównie w Changpingu, w Pekinie. Znajduje się tam 13 rodzinnych grobowców cesarzy z dynastii Ming. Kompleks ten powstał po założeniu stolicy dynastii Ming w Pekinie. Grobowce leżą na wzgórzu w małej kotlinie otoczonej z trzech stron górami Beitianshou i otwartej od strony południowej. Ich powierzchnia wynosi 40 km2. W grobowcach jest pochowanych 13 cesarzy, 23 cesarzowych oraz wiele konkubin, synów i córek cesarzy oraz kobiet im służącym. Według tradycji dynastii Ming służba i osoby towarzyszące chowane były razem z gospodarzem.
Nekropolia powstała za czasów cesarza Yongle (1402-1424) z dynastii Ming i odtąd chowano tu wszystkich jego następców, z wyjątkiem Jingtaia (1449-1457), który jako uzurpator został pochowany w mniej eksponowanym miejscu. Założyciel dynastii Quing , Hongwu (1368-1398) został pochowany w mauzoleum Ming Xiaoling nieopodal Nankinu, zaś cesarz Jianwen (1398-1402) zaginął w czasie wojny domowej i jego ciała nigdy nie znaleziono. Miejsce na cesarską nekropolię, położoną w kotlinie otoczonej z trzech stron górami, wybrano ściśle według zasad feng shui. Od północy chroniona jest przed złymi duchami łańcuchem wzgórz Tianshoushan. Ponieważ dawniej na tym obszarze zabroniony był wyrąb lasów i uprawa ziemi, wzgórza te porośnięte są starodrzewem. Po bokach kotlinę zamykają wzgórza Longshan (Góry Smoka) i Hushan (Góry Tygrysa). Od południa przerwa między wzgórzami zamknięta jest ceglanym murem, którego bez zezwolenia nie wolno było przekraczać żadnemu śmiertelnikowi. Straż nad grobowcami trzymał garnizon wojskowy stacjonujący w
Changping.
Dziękuję bardzo za widokówkę ALBERT !!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz